Praktijkinfo

Aanmelding & Vergoeding

Kinderfysiotherapie is Direct Toegankelijk (DTF), er is geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Kinderfysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basis verzekering. Er geldt geen eigen risico bij kinderen. Bij een aanvullende verzekering heeft jouw kind recht op extra behandelingen, naast de 18 behandelingen uit de basis verzekering. Dit is afhankelijk van jullie zorgverzekeraar. Wij kunnen dit eventueel voor jullie nakijken. 

Onderzoek

Na de aanmelding vindt er naar aanleiding van de hulpvraag een gesprek en kinderfysiotherapeutisch onderzoek plaats. Afhankelijk van de hulpvraag observeren en testen we onder andere de houding, het bewegen, motorische vaardigheden en/of gedrag. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van een vragenlijst, deze wordt dan door ouders/verzorgers en/of leerkrachten ingevuld.

De uitkomsten van het onderzoek wordt met de ouders/verzorgers en het kind besproken en samen wordt er een behandelplan opgesteld.

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de praktijk, aan huis of op school. Deze is spelenderwijs en sluit aan op het niveau en belevingswereld van jouw kind.

Wij geven ook voorlichting en advies aan ouders, verzorgers en leerkrachten. Wij vinden het belangrijk om hun ook mee te nemen in de behandeling en te coachen. Zij spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en het behandelproces.

Voel je welkom!

Openingstijden

 

Maandag             8.30 – 20.00

Dinsdag               8.30 – 20.00

Woensdag          8.30 – 17.00

Donderdag         8.30 – 17.00

 

Huisregels, Klachtenregeling & Betalingsvoorwaarden

Praktijkregels

Huisregels

  • Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk (DTF), u heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.
  • Kinderfysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico bij kinderen. Bij een aanvullende verzekering heeft uw kind recht op extra behandelingen, naast de 18 behandelingen uit de basisverzekering. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Kijk onder het kopje: tarieven & vergoeding, voor meer informatie.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de financiële vergoeding bij behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. Kijk onder het kopje: tarieven & vergoeding, voor meer informatie.
  • Bij verhindering, de afspraak graag 24 uur van tevoren afmelden voor de afgesproken behandeling. Dan hoeven wij de gereserveerde tijd niet in rekening te brengen. Bij te laat afmelden, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Kijk onder het kopje: tarieven & vergoeding, voor meer informatie.
  • Tijdens de eerste afspraak wordt er gevraagd naar een legitimatiebewijs van uw kind, verzekeringspasje en eventuele verwijsbrief.
  • Wij houden een zorgdossier bij en verzamelen hierbij persoonsgegevens. Iedere cliënt heeft recht op inzage in zijn/ haar zorgdossier. Dit kunt u aangeven bij uw behandelend kinderfysiotherapeut. Kijk onder kopje: privacy, voor meer informatie.
  • Bij een afspraak, kun u plaatsnemen in de wachtkamer. De kinderfysiotherapeut zal u hier de afgesproken tijd ophalen. Wij verzoeken u vriendelijk om maximaal 10 minuten voor de afgesproken tijd plaats te nemen in de wachtkamer. Graag houden wij de wachtkamer netjes en denken wij aan geluidsoverlast. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het begeleiden van hun kind buiten de behandelkamer.
  • In geval van ziekte of vakantie van de behandelend kinderfysiotherapeut wordt de behandeling, in overleg met u, overgenomen door een collega kinderfysiotherapeut of verzet.
  • U ontvangt van Kinderfysio Brein & Bewegen een verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst. QDNA regelt dit namens onze praktijk. Vanuit de zorgverzekeraars wordt dit van ons verwacht. Deelname wordt zeer op prijs gesteld. De vragenlijst wordt anoniem ingeleverd.
  • Wij leveren ook meetgegevens aan voor de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van onze beroepsgroep, het KNGF. Hiervoor vragen wij u bij de eerste afspraak, altijd toestemming voor.

Klachtenregeling

Kinderfysio Brein & Bewegen doet haar best om het onderzoek en de behandelingen, met daarbij horende begeleiding en communicatie, zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent.  Als u een klacht heeft of niet tevreden bent, neem dan persoonlijk contact met ons op, zodat wij dit kunnen oppakken en een verbetering kunnen bewerkstelligen.

Kinderfysio Brein & Bewegen is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNFG.  Als u niet tevreden bent met de manier waarop de klacht is opgepakt, kunt u eventueel een klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF. Voor meer informatie: www.kngf.nl