Advise

De wereld ontdekken!

Baby’s en dreumesen ontdekken de wereld door te bewegen. Zo ontwikkelen zij hun motorische vaardigheden en kunnen steeds een beetje meer, elke keer een nieuw mijlpaal!

Soms is er sprake van een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling.  Hierin kunnen wij hulp bieden. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en dreumesen en hebben kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen, de ontwikkeling van het brein, de zintuigen, de organen en het houdings- en bewegingsapparaat.

Hoe eerder begonnen wordt met behandelen, hoe kleiner de kans op verstoringen in de motorische ontwikkeling. Zo kan een kind zich zo optimaal mogelijk (verder) ontwikkelen.

Luca
Mom,Massage,The,Baby's,Feet,With,A,Purple,Rubber,Ball.
Oefentherapie
 • Voorkeurshouding
 • Afgeplat en/of scheef hoofdje.
 • Huilbaby
 • Onrustig bewegen
 • Overstrekken
 • Te vroeg geboren (prematuur of dysmatuur)
 • Te lage spierspanning (hypotonie)
 • Te hoge spierspanning (hypertonie)
 • Eenzijdig bewegen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Moeite met bijv. het leren omrollen, kruipen of lopen.
 • Orthopedische klachten
 • Neurologische aandoeningen
 • Erbse Parese
 • Cerebrale Parese
 • Syndromen

Het onderzoek van kinderen in de leeftijd 0 – 2 jaar vindt meestal aan huis plaats. Dit is de vertrouwde omgeving voor zowel kind als ouder.

Het onderzoeken van baby’s en dreumesen vraagt om een specifieke aanpak, hier zijn wij in gespecialiseerd. Wij kunnen ons goed inleven in de belevingswereld en het niveau van het kind en hebben specifieke kennis over de ontwikkelingsfasen, de groei en de rijping van het lichaam. Dit is van belang tijdens het onderzoek en de behandeling.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Vraaggesprek/anamnese
 • Verschillende observaties, testen en onderzoeken.

Voor onderzoek aan huis is een verwijzing van de huisarts, specialist of jeugdarts nodig.

De behandelingen van kinderen in de leeftijd 0 – 2 jaar vindt meestal aan huis plaats. Dit is de vertrouwde omgeving voor zowel kind als ouder.

 • Wij geven adviezen m.b.t. houding, hantering en positionering.
 • Wij geven speladviezen bij dagelijkse verzorging en activiteiten.
 • Wij geven adviezen m.b.t. hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.
 • De behandeling richt zich op het stimuleren van een normale motorische ontwikkeling.

Voor behandeling aan huis is een verwijzing van de huisarts, specialist of jeugdarts nodig.