Kinderen 2 t/m 17 jaar

De wereld wordt steeds groter!

Peuters en kleuters (2-4 jaar) ontdekken de wereld van bewegen steeds meer! Ze zoeken uitdagingen en hun grenzen op, zowel in de grove- als de fijne motoriek. Het is soms letterlijk vallen en opstaan! Ze ontwikkelen door te ontdekken, experimenten en proberen. Soms is de beweging of vaardigheid moeilijk en lukt dit nog niet zo goed. Dit kan komen doordat een voorwaarde om die beweging te maken nog niet voldoende is ontwikkeld, of door angst of gebrek aan ervaring. Hierin kunnen wij hulp bieden.

Hoe eerder begonnen wordt met behandelen, hoe kleiner de kans op verstoringen in de motorische ontwikkeling. Zo kan een kind zich zo optimaal mogelijk (verder) ontwikkelen.

Schrijfmotoriek
Medical Taping
kinderfysiotherapie friesland

Steeds meer uitdagingen!

Voor schoolkinderen (4-12 jaar) zijn er steeds meer uitdagingen in het bewegen!

Zo ontwikkelen ze op de basisschool hun fundamentele vaardigheden (onder andere: lopen, rennen, springen, gooien en vangen) steeds meer. Deze fundamentele vaardigheden zijn belangrijk bij de motorische ontwikkeling en vormen ook de basis van specifieke sport- en spelvaardigheden. Deze bewegingen worden namelijk steeds complexer, denk maar aan fietsen, zwemmen, voetbal of volleybal.

Ze leren op de basisschool ook de complexere vaardigheid schrijven. Hierbij is een goede fijn motorische ontwikkeling belangrijk.

Kinderen hebben vaak zelf in de gaten dat ze anders bewegen of moeite hebben met bepaalde bewegingen of motorische vaardigheden. Dit kan van invloed zijn op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Wij kunnen hulp bieden aan schoolkinderen die moeite hebben met bepaalde bewegingen, motorische vaardigheden, dagelijkse activiteiten, sportactiviteiten, houdingsproblemen of pijn gerelateerde klachten hebben.

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Grove motoriek problemen (rennen, springen, klimmen, hinkelen, huppelen, evenwicht/balans, balvaardigheid, etc.)
 • Fijne motoriek problemen (knippen, kleuren, tekenen, knutselen, etc.)
 • Geen dominante voorkeurshand (lateralisatie problemen)
 • Onhandigheid in bewegen (bijv. veel vallen en/of struikelen)
 • Houterig bewegen
 • Over beweeglijk (hypermobiliteit)
 • Te lage spierspanning (hypotonie)
 • Te hoge spierspanning (hypertonie)
 • Afwijkende stand voeten
 • Afwijkend looppatroon (bijv. tenenlopen)
 • Houdingsproblemen
 • Angst voor bewegen
 • Pijn bij bewegen
 • Orthopedische klachten
 • Status na fracturen
 • Neurologische aandoeningen
 • Erbse Parese
 • Cerebrale Parese
 • Longproblemen
 • Syndromen
 • Aangeboren afwijkingen

Het onderzoeken van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 17 jaar vraagt om een specifieke aanpak, hier zijn wij in gespecialiseerd. Wij kunnen ons goed inleven in de belevingswereld en het niveau van het kind en hebben specifieke kennis over de ontwikkelingsfasen, de groei en de rijping van het lichaam. Dit is van belang tijdens het onderzoek en de behandeling.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Vraaggesprek/anamnese
 • Verschillende observaties, testen en onderzoeken.

De behandeling richt zich op:

 • Spelenderwijs leren bewegen. De behandeling zal voornamelijk uit bewegingstherapie (spelvorm) bestaan en richt zich op het beter bewegen.
 • Het doel is dat het kind makkelijker functioneert, zowel thuis als bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal waar hij/zij mee kan spelen met leeftijdsgenootjes
 • Wij vinden het belangrijk om de ouders en leerkrachten mee te nemen in de behandeling en te coachen om de mogelijkheden van het kind zo goed mogelijk te benutten.

De behandelingen van kinderen in de leeftijd van 2 – 4 jaar vindt soms ook aan huis plaats. Dit is de vertrouwde omgeving voor zowel kind als ouder.

Voor behandeling aan huis is een verwijzing van de huisarts, specialist of jeugdarts nodig.