Tarieven en vergoeding

Kinderfysiotherapie

Vergoeding

Kinderfysiotherapie is Direct Toegankelijk (DTF), er is geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Kinderfysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico bij kinderen. Bij een aanvullende verzekering heeft een kind recht op extra behandelingen, naast de 18 behandelingen uit de basisverzekering. Dit is afhankelijk van jullie zorgverzekeraar. Wij kunnen dit eventueel voor jullie nakijken. 

Kinderfysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering.

Kinderfysiotherapie

Tarieven

Mochten jullie een factuur krijgen, dan gelden de tarieven die rechts vermeld staan. 

1864 – Screening, intake & onderzoek in de praktijk – € 55,-

1870 – Intake & onderzoek na verwijzing in de praktijk – € 55,-

1871 – Intake & onderzoek na verwijzing aan huis – € 70,-

1100 – Kinderfysiotherapie in de praktijk – € 55,-

1101 – Kinderfysiotherapie aan huis – € 70,-

1103 – Instructie/overleg met ouders – € 55,-

1105 – Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag – € 55,-

1000 – Fysiotherapie in de praktijk – € 40,-

1001 – Fysiotherapie aan huis – € 55,-

Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie – € 45,-

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie – € 30,-