Therapieën

Indicaties

Wat behandelen wij nog meer?

Een baby draait meteen vanaf de geboorte zijn of haar hoofdje regelmatig van links naar rechts. Soms kan dit, door verschillende oorzaken, lastig zijn en ligt de baby voornamelijk op één zijde. Dit noemen we een voorkeurshouding. Doordat ze voornamelijk op één zijde liggen, ontstaat er een schedelvervorming (afgeplat hoofdje).

Er zijn 3 type schedelvervormingen:

 • Symmetrische afplatting achterzijde (brachycefalie)
 • A-symmetrische afplatting (plagiocefalie)
 • Symmetrische afplatting linker- en rechterzijde (scafocefalie)

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om de afplatting te verminderen. Wij behandelen zelf de baby middels oefeningen en geven ook oefeningen en adviezen aan de ouders/verzorgers.

Skully Care
Wij werken met de applicatie Skully Care. Dit is een eenvoudige en toegankelijke meetmethode om de ernst van de afplatting goed in kaart te brengen. Middels een foto wordt er een meting van de schedel gedaan. Het meetresultaat wordt weergegeven in een grafiek, zo kunnen we het verloop van de schedelgroei goed in kaart brengen en volgen.

Onder de fijne motoriek vallen de kleinere en fijnere bewegingen die gemaakt worden met de armen, handen en vingers. Deze bewegingen worden meestal later aangeleerd dan de grove motoriek.

Voor de ontwikkeling van de fijne motoriek heeft een kind meer concentratie nodig. Deze ontwikkeling begint al in de babyfase, bijv. iets kleins oppakken. Daarna leren kinderen onder andere een potlood vasthouden, kleine dingen oppakken en vasthouden, veters strikken, knoop losmaken/dichtdoen, knippen, kleuren, etc. Een goede fijne motoriek heeft ook invloed op spelling, leren lezen en rekenen. Het is ook een belangrijke basis voor een goede schrijfmotoriek (zie hieronder kopje schrijfmotoriek).

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om een kind zo goed mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen worden.

Indicaties voor behandeling:

 • Moeite met kleuren (binnen de lijntjes) en tekenen
 • Moeite met schrijven (slordig, onleesbaar, te snel/langzaam)
 • Vermoeide/zere hand tijdens kleuren, tekenen of schrijven
 • Moeite met knutselen
 • Moeite met knippen
 • Moeite om met klein materiaal te spelen
 • Veters strikken
 • Aan- en uitkleden (knoop of rits bijv. open-dicht doen)
 • Met bestek eten
 • Moeite met oog-handcoördinatie

Schrijven is een vaardigheid die belangrijk is in de ontwikkeling een kind. Het ondersteund onder andere ook bij spelling, leren lezen en rekenen. Bij schrijven komen meerdere aandachtsgebieden kijken, dit maakt de vaardigheid zo lastig.

Een goed ontwikkelde fijne motoriek is onder andere belangrijk bij het leren schrijven. In groep 1 en 2 is een kind al bezig met voorbereidende schrijfoefeningen. In groep 3 start meestal het ‘echte’ schrijven.

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om een kind zo goed mogelijk te leren schrijven. Het is belangrijk om hier zo vroeg mogelijk in het leerproces mee te beginnen, dan zijn de (schrijf)bewegingen en is bijv. de penhantering nog niet volledig geautomatiseerd. Er vindt regelmatig overleg plaats met de leerkracht, zodat zij ook weten welke oefeningen en adviezen er gedaan en gegeven worden.

Indicaties voor behandeling:

 • Moeite om het potlood goed vast te houden (penhantering)
 • Moeite met voorbereidende schrijfoefeningen
 • Schrijft slordig of onleesbaar
 • Moeite om op of tussen de lijnen te schrijven
 • Moeite om klein te schrijven
 • Schrijft niet vloeiend
 • Bouwt spanning op (schouders, arm, hand of vingers)
 • Hard drukken met het potlood
 • Te zacht drukken met het potlood
 • Omdraaien van letters (spiegelen)
 • Moeite om schrijftempo bij te houden
 • Te snel schrijven
 • Vermoeide/zere hand tijdens of na het schrijven
 • Moeite met oog-handcoördinatie

Onder de grove motoriek vallen de bewegingen die een kind met de grote delen (romp, armen en benen) van het lichaam maakt. Deze ontwikkeling begint al in de babyfase, zoals het leren omrollen, kruipen, gaan staan en bijv. leren zitten. Daarna leert een kind om te lopen, rennen, hinkelen, springen, traplopen, fietsen, gooien en vangen, etc. Een kind leert onder andere ook om bewegingen elkaar op te laten volgen of tegelijkertijd te maken.

Kinderen hebben een goed fundament aan bewegingen nodig in hun dagelijks leven. Hierbij is een goede ontwikkeling van de grove motoriek belangrijk. Ze krijgen er sterke spieren, een goede coördinatie en balans van. De basis van de grove motoriek heb je weer nodig voor de ontwikkeling van complexere vaardigheden, het verbeteren van je skills en voor een goede fijn motorische ontwikkeling.

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om een kind zo goed mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen worden.

Indicaties voor behandeling:

 • Moeite met omrollen, kruipen, gaan staan of zitten
 • Billenschuiven
 • Moeite met lopen en/of rennen
 • Regelmatig vallen/struikelen
 • Moeite met gymles (rennen, springen, mikken-vangen, etc.)
 • Houterig bewegen
 • Onhandig bewegen
 • Moeite met stil zitten
 • Te weinig spierkracht
 • Teveel kracht gebruiken
 • Onzeker in bewegen of angstig tijdens/voor bewegen
 • Geen plezier in bewegen
 • Snel vermoeid zijn
 • Moeite met klimmen en/of klauteren
 • Moeite met (leren) fietsen
 • Niet zelfstandig aan- en uitkleden
 • Moeite met zelfstandig traplopen
 • Tenenlopen

Bij kinderen hebben orthopedische (pijn)klachten invloed op het bewegen en/of de motorische ontwikkeling. Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om een kind zo goed mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen worden.

Onder orthopedische klachten vallen bijv.:

 • Rugklachten
 • Scoliose
 • Nekklachten
 • Verkeerde houding
 • Hypermobiliteit
 • Ehlers Danlos (aandoening bindweefsel)
 • Knieklachten
 • Osgood Schlatter
 • Enkelklachten
 • Hielklachten
 • Morbus Sever
 • Beenlengte verschil
 • Fracturen
 • Heupafwijking (Ziekte van Perthes)
 • Heupdysplasie
 • Platvoeten
 • Klompvoet(en)
 • Gewrichtsontstekingen
 • Osteogenesis imperfecta (erfelijke bindweefselaandoening)

Sportblessures zijn ontzettend vervelend! Het is belangrijk dat een kind blijft bewegen en sporten. Middels oefeningen, adviezen en mogelijk medical tape proberen wij de (sport)blessure zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Wij ondersteunen ook in het zoeken naar een balans tussen blijven bewegen/sporten en rust nemen voor herstel.

Wij hebben als kinderfysiotherapeut hebben kennis van het groeiproces bij een kind. Dit speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de (sport)blessure en het herstel en belastbaarheid van het lichaam.

Bij verschillende klachten of blessures passen we, naast oefeningen en adviezen, het gebruik van medical tape soms ook toe. Het hangt van de klacht of blessure af met welk doel je de tape aanbrengt. Dit kan zijn voor:

 • Pijnvermindering
 • Verbeteren spierfunctie
 • Spieren activeren
 • Spieren ontspannen
 • Doorbloeding van de spieren verbeteren
 • Vochtophoping verminderen

De tape blijft ongeveer 1 week zitten. Je kan met de tape douchen, in bad en zwemmen.

Wij passen medical tape o.a. toe bij:

 • Rugklachten
 • Nekklachten
 • Spanningshoofdpijn
 • Houdingsklachten: bijv. holle rug, voorovergebogen houding
 • Knieklachten: bijv. pijn onder de knie (Osgood-schlatter), overstrekken van de knie
 • Enkelklachten: bijv. instabiliteit, pijnklachten hiel (ziekte van Sever)
 • Overbelasting
 • Spierscheurtje
 • Hooikoorts

Bij neurologische klachten is het zenuwstelsel aangedaan: de hersenen, het ruggenmerg of de perifere zenuwen. Bij kinderen hebben neurologische klachten invloed op het bewegen en/of de motorische ontwikkeling.

Middels oefeningen en adviezen kunnen wij ondersteuning bieden om een kind zo goed mogelijk te laten bewegen en te ontwikkelen. Hierdoor kunnen mogelijke problemen in de verdere ontwikkeling voorkomen worden.

Onder neurologische klachten vallen bijv:

 • Ernstige leerstoornissen en verstandelijke beperking
 • Spierzwakte en verlamming
 • Erfelijke spierziekten
 • Polyneuropathieën
 • Erbse Parese
 • Cerebrale Parese
 • Hersenletsel a.g.v. een ongeluk.
 • Spieraandoeningen
 • Spierdystrofieën
 • Spina Bifida (open rug)
 • Spasticiteit
 • Radiculaire klachten (uitstralende pijn)

Bij kinderen met EMB ondersteunen wij in de zorg op het gebied van motorische-, neurologische-, musculaire- en sensorische ontwikkeling. Wij hebben korte lijntjes met andere zorgprofessionals om de zorg zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden.

Kinderen met EMB worden over het algemeen aan huis behandelt. Dit is de vertrouwde omgeving voor zowel kind als ouder. Zo kan er goed gekeken worden naar de thuissituatie en hierbij passende oefeningen en adviezen gegeven worden. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe de zorg van jouw kind, door middel van oefenen, eventueel minder belastend gemaakt kan worden.