Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking

Wat is sensorische informatieverwerking?

Sensomotorische informatieverwerking is het opnemen, selecteren en integreren van alle prikkels en informatie die kinderen binnen krijgen via de zintuigen. Dit gebeurt de hele dag door. Hiermee kunnen ze horen, voelen, zien, ruiken, proeven, bewegen en hun evenwicht bewaren.

Je hersenen beoordelen en filteren deze prikkels op prioriteit, belangrijk of niet belangrijk. Als dit goed werkt, dan functioneert het kind goed. Het filter kan ook teveel, te weinig of alle prikkels doorlaten. Een kind reageert dan te sterk (hyperresponsief) of minder/niet (hyporesponsief) op de binnenkomende prikkels. Dit kan gevolgen hebben voor het bewegend functioneren en het participeren in de dagelijkse activiteiten.

Ruben
Joelle
thumbnail_IMG_8038

Prikkels komen teveel of te weinig binnen!

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen kunnen last hebben van concentratieproblemen, leerproblemen of problemen met gedrag in sociale situaties.

Renske is gespecialiseerd in de SI- therapie en geeft kinderen, ouders en eventueel leerkrachten oefeningen en adviezen hoe het kind de prikkels beter kan reguleren. Zodat ze weer volop plezier hebben in alles wat ze doen!

 • Boosheid
 • Afsluiten
 • Bazigheid/ controle zoeken
 • Concentratie problemen
 • Verstoord slapen
 • Selectief eten
 • Moeite met aanvoelen zindelijkheid
 • Vermoeidheid
 • Hyperactief gedrag
 • (Spontane) huilbuien
 • Niet los kunnen komen van een ouder
 • Kind kan niet tot genieten komen
 • Kind blijft dezelfde vragen stellen
 • Bijten in voorwerpen of mensen
 • Niet tot spelen komen
 • Motorische onhandigheid
 • Moeite met veranderingen
 • Moeite met drukke feesten/ omgeving

Het onderzoeken of er problemen zijn met de sensorische informatieverwerking, vraagt om een specifieke aanpak, hierin is Renske gespecialiseerd. Zij kan zich goed inleven in de belevingswereld en het niveau van het kind en heeft specifieke kennis over de ontwikkelingsfasen, de groei en de rijping van het brein en lichaam. Dit is van belang tijdens het onderzoek en de behandeling.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Vraaggesprek/anamnese
 • Verschillende observaties, testen en onderzoeken
 • Invullen specifieke vragenlijst(en
 • Mogelijke observatie in de klas

Aan het einde van het onderzoek, wordt het prikkelprofiel van het kind vastgesteld. Op dit prikkelprofiel wordt het behandelplan afgestemd. 

Vanuit het prikkelprofiel van het kind wordt er uitleg gegeven over hoe om te gaan met de prikkels. Bij hele jonge kinderen of kinderen met een beperking zal de nadruk liggen op het geven van uitleg en adviezen aan de ouders en/of leerkrachten. Vanaf een jaar of 5-6 krijgen de kinderen zelf ook meer uitleg en worden ze ook meer uitgedaagd om zelf de prikkels te gaan reguleren.

Bij Sensorische nformatieverwerkingstherapie werken wij ernaar toe dat zowel een kind, ouders en de leerkrachten weten hoe het prikkelprofiel in elkaar zit. Hierbij leren wat nodig is om de prikkels te reguleren. We veranderen het kind niet, maar we kijken naar het aanpassen van de omgeving, manier van benaderen of communiceren en het inzetten van mogelijke hulpmiddelen.